Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Ostatnimi czasy na naszym Poradniku skupiliśmy się na opisywaniu sposobu wymiany mieszków, ponieważ taki cel przyświecał uruchomienia tej strony od początku swojego istnienia. Jednak z czasem wszystko ulega zmianie. Dzisiejszy artykuł powstał jako efekt wydarzeń, których sam byłem uczestnikiem. Chodzi mianowicie o kolizję drogową. Nie było to wprawdzie nic poważnego w skutkach, jednak mimo tego wiązało się z tym wiele nerwów i niepotrzebnej straty czasu. Do tego dochodzi jeszcze czas poświęcony na naprawę uszkodzeń … tak, to wszystko może sprawić, że człowiek staje się rozdrażniony. W końcu „ktoś wjechał w samochód!”. Jednak po kolei.

Ilość samochodów jeżdżących po naszych drogach stale się zwiększa, ilość miejsc parkingowych rośnie z roku na rok, jednak w tempie zbyt wolnym do oczekiwań. Podobna sytuacja jest z ilością i jakością dróg – są jednak ciągle nie takie jak być powinny. Łącząc te elementy nie trudno o sytuację, kiedy dochodzi do jakiegoś zdarzenia drogowego. Pół biedy w sytuacji, kiedy tak jak w moim przypadku, mówimy o zwyklej kolizji na parkingu, gdzie są tylko otarcia lakieru, wgniecenia, uszkodzone lampy. O konsekwencjach tych poważniejszych zdarzeń raczej nie trzeba pisać, ponieważ wydaje mi się, że każdy wie o ryzyku kalectwa, czy też śmierci.

Tak więc, jak już wcześniej wspomniałem, byłem uczestnikiem parkingowej kolizji. Na szczęście dla mnie byłem tym pokrzywdzonym, a nie sprawcą. Emocji mimo to było sporo, raczej jak się można spodziewać tych negatywnych. Zaraz więc pojawiło się pytanie – co dalej, czy wzywać policję, co należy zrobić. Sprawa była dość błaha, tak więc szybko ją zakończyliśmy ze sprawcą. Na całe szczęście udało się obejść bez problemów. Jednak po powrocie do domu, w efekcie tych wszystkich wydarzeń poświęciłem czas na głębsze poznanie sprawy. W efekcie chciałem podzielić się z Państwem swoją zdobytą wiedzą w tym zakresie. Mam nadzieje, że informacje tu zawarte przydadzą się komuś, jednak nikomu nie życzę konieczności korzystania z tej wiedzy. A więc zaczynamy.

Policja – kiedy wezwać?

Wzywanie policji nie jest konieczne w każdej sytuacji, kiedy ma miejsce zdarzenie drogowe. Jednak są sytuacje, kiedy wykonanie telefonu do policji jest wymagane:

  • w efekcie zdarzenia drogowego są osoby ranne lub śmiertelne – oznacza to, że jeżeli ktoś z uczestników zdarzenia doznał obrażeń ciała lub na przykład stracił przytomność, to poza wezwaniem pogotowania, konieczne jest powiadomienie także policji,
  • na miejsce wezwano pogotowie lub straż pożarną – w sytuacji, kiedy zdarzenie jest na tyle poważne, że konieczne było wezwanie pogotowia do osób rannych lub straży pożarnej, na przykład w związku z potrzebą rozcinania auta i wyciągania osób zakleszczonych w uszkodzonym pojeździe, także w takiej sytuacji należy wezwać policję,
  • istnieje prawdopodobieństwo, że uczestnik zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – jeżeli zachowanie uczestnika zdarzenia drogowego wskazuje, że prowadził on samochód pod wpływem alkoholu lub też jego odbiegające od normy zachowanie może być następstwem zażycia środków odurzających wezwanie policji to absolutna konieczność. Prowadzenie samochodu w takim stanie jest bowiem przestępstwem,
  • sprawca zdarzenia drogowego zbiegł – wezwanie policji w takim przypadku pozwoli na ustalenie okoliczności zdarzenia, a policja rozpocznie poszukiwanie sprawcy. Może okazać się pomocne w tym przypadku przesłuchanie świadków. Dodatkowo zaświadczenie o tym, że sprawca zbiegła z miejsca zdarzenia drogowego potrzebne jest do tego, aby wypłacić odszkodowanie z ubezpieczenia sprawcy, jeżeli uda się ustalić jego tożsamość, lub z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jeżeli nie uda się ustalić osoby danych sprawcy,
  • sprawca kolizji nie posiada odpowiednich dokumentów – w takiej sytuacji wezwanie policji leży w interesie przede wszystkim poszkodowanego. Istnieje bowiem prawdopodobieństwo, że sprawca podał nieprawdziwe dane osobowe lub dotyczące ubezpieczyciela. Taka sytuacja może spowodować poważne problemy z uzyskaniem odszkodowania,
  • uszkodzone samochody blokują ruch – w sytuacji, kiedy w wyniku zdarzenia drogowego uszkodzone pojazdy blokują lub utrudniają ruch, wezwanie policji może usprawnić lub przywrócić prawidłowy ruch na drodze.

„To nie moja wina” – lepiej wezwij policję

W przypadku, kiedy uczestnicy zdarzenia nie potrafią dojść do porozumienia, kto był sprawcą i z czyjej winy doszło do kolizji lepiej wezwać policję. Jak nie trudno przewidzieć sytuacje, kiedy sprawca przyznaje się bez problemu do swojej winy należą do rzadkości. W większości przypadków każdy widział coś innego. W takiej sytuacji policja pomoże w ustaleniu okoliczności całego zdarzenia. Jednak w przypadku wezwania policji na miejsce zdarzenia sprawca powinien liczyć się z tym, że dodatkowo otrzyma także mandat oraz punkty karne. Strach przed tymi dodatkowymi negatywnymi konsekwencjami wpływa czasem na przyznanie się sprawcy do winy i podpisania w konsekwencji wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym oraz oświadczenia sprawcy kolizji.

Nawet niewielka kolizja na parkingu rodzi wiele emocji. Jeżeli dojdzie do wezwania policji, to z reguły oczekuje się, że patrol drogowy powinien zjawić się błyskawicznie na sygnale. Jednak często rzeczywistość wygląda zdecydowanie inaczej. Jeżeli nie było osób rannych lub śmiertelnych wezwanie nie posiada wysokiego priorytetu. Policja dotrze na miejsce, jednak koniecznie trzeba uzbroić się w takim przypadku w cierpliwość.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Tak jak pisałem o tym wcześniej wzywanie policji do każdego zdarzenia drogowego jest niecelowe. W sytuacjach prostych, jasnych oraz wtedy, kiedy sprawca przyznaje się do winy, wzywanie policji jest nawet bezcelowe. Sprawę można załatwić spokojnie między sobą na miejscu spisując oświadczenie sprawcy kolizji z przyznaniem się do winy. Takim dokumentem będzie można z powodzeniem posłużyć się w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy w celu wypłaty odszkodowania. Oświadczenie sprawcy kolizji zawierające przyznanie się do winy może być złożone na formularzu lub napisane na zwykłej kartce. W przypadku zastosowania drugiego z przedstawionych wariantów warto zadbać o to, aby wszystkie wymagane dane znalazły się w treści tego oświadczenia.

Pisząc oświadczenie sprawcy kolizji drogowej w jego treści powinny znaleźć się poniższe informacje:

  • dane osobowe i adresowe sprawcy – imię, nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, numer dowodu osobistego, kategorie oraz numer prawa jazdy,
  • dane dotyczące samochodu – marka, model, numer rejestracyjny oraz właściciel pojazdu
  • dane dotyczące ubezpieczenia – nazwą zakładu ubezpieczeniowego, w którym wykupiona została polisa, numer polisy oraz okres jest ważności.

Dalsza część oświadczenia sprawcy kolizji drogowej powinno zawierać informację o przyznaniu się sprawcy do spowodowania kolizji drogowej z podaniem danych osobowych zarówno składającego oświadczenie sprawcy, jak i danych osobowych poszkodowanego oraz danych dotyczących uszkodzonego samochodu. Należy pamiętać o tym, że z charakteru oświadczenia sprawcy powinno w sposób jasny i jednoznaczny wynikać, że przyznaje się on do spowodowania kolizji. Przykładem takiego oświadczenia może być:

Ja, Jan Nowak zamieszkały w Warszawie, ul. Polska 1, legitymujący się dowodem osobistym AAA123456 PESEL 80010112345 w dniu 05.01.2016 r. prowadząc samochodów ford fiesta o nr rejestracyjnym DTR 123456 spowodowałem kolizję drogową, w której poszkodowany został Zdzisław Kowalski zamieszkały w Warszawie, ul. Prosta 2, legitymujący się dowodem osobistym nr AAA654321 PESEL 70050112345 prowadzący samochód opel corsa o nr rejestracyjnym FWS 123456.

Nie powinno się zapomnieć także o opisaniu okoliczności związanych z samym zdarzeniem oraz jego skutkami. Przykładem takiego opisu może być:

Kierując samochodem ford fiesta wyjeżdżając z ulicy podporządkowanej nie ustąpiłem pierwszeństwa w wyniku czego uderzyłem w bok opla corsa jadącego główną ulicą. W wyniku zderzenia w samochodzie poszkodowanego uszkodzone zostały drzwi przednie od strony pasażera. W kierowanym przez mnie samochodzie uszkodzony został lewy przedni reflektor oraz zderzak.

Ważne, aby w opisie szkód spowodowanych przez zdarzenie drogowe opisać możliwie najdokładniej wszystkie uszkodzenia. Warto więc poświęcić więcej czasu na dokładniejsze oględziny samochodu i zawarcie tych danych w oświadczeniu sprawcy. Zwracamy uwagę także na to, aby w oświadczeniu zawarte zostały informację także o innych uszkodzeniach, które były następstwem zdarzenia, np. w przewożonych w samochodzie rzeczach.

Jeżeli zdarzenie drogowe miało świadków i są oni jeszcze obecni podczas składania oświadczenia, to warto poprosić ich o podanie danych osobowych, łącznie z numerem telefonu. Zeznanie świadków może okazać się pomocne w przypadku, kiedy sprawca zmieniłby zdanie i nie przyznawał się do danych zawartych w oświadczeniu. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe posiadając dane świadków, będzie mogło z nimi skontaktować się i potwierdzić wersję wydarzeń.

Przykład wypełnienia Oświadczenia sprawcy o kolizji drogowej

W dzisiejszych czasach, kiedy praktycznie każdy z nas posiada przy sobie telefon komórkowy z aparatem fotograficznym warto wykonać kilka zdjęć dokumentujących skutki zdarzenia łącznie z uszkodzeniami. Warto wykonać zdjęcia z odległości oraz zbliżenia poszczególnych uszkodzeń.

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Dokumentem podobnym do oświadczenia sprawcy kolizji jest formularz Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Jest to druk, na którym zarówno kierujący pojazdami uczestniczącymi w zdarzenie opisują okoliczności zdarzenia. Podstawową różnicą między wcześniej opisywanym oświadczeniem sprawcy jest to, że nie znajduje się tutaj informacja o przyznaniu się do winy. W internecie można znaleźć różne wzory wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym różniące się w zasadzie wyglądem, ponieważ treści są w nich bardzo zbliżone. W prezentowanym przeze mnie oświadczeniu po obu stronach formularza znajdują się informację dotyczące kierujących, ich pojazdów oraz towarzystwie ubezpieczeniowym, natomiast środkowa jego część przeznaczona jest na opis okoliczności całego zajścia oraz szkic.

Formularz Wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym nie pozostawia zbyt wiele miejsca na opis całego zdarzenia. Może więc okazać się potrzebne dodatkowe uzupełnienie opisu, np. na odwrotnej stronie formularza lub na dodatkowej kartce. Jednak wg mnie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie do tego celu właśnie odwrotnej strony formularza.

Należy pamiętać jednak o ograniczeniu tego formularza. Stwierdza on jednak jedynie przebieg zdarzenia oraz pojazdy w nim uczestniczące, brak jest w nim jednak oświadczenia o przyznaniu się do winy. W razie możliwości warto więc połączyć ze sobą te dwa dokumenty.

Podsumowanie

Jeżeli wina jednego z uczestników zdarzenia drogowego jest oczywista, żadna z osób nie doznała obrażeń, a strony potrafią się dogadać warto wszystko załatwić bez udziału policji. Przede wszystkim czas przyjazdu policji może być stosunkowo długi, a napisanie oświadczenia zajmie najwyżej kilkanaście minut. Dodatkowo sprawca decydując się na brak udziału policji może zaoszczędzić na mandacie oraz punktach karnych, co nie byłoby możliwe w przypadku przyjazdu na miejsce policji. Dla poszkodowanego jest to także dogodna forma ponieważ złożenie takiego oświadczenie wraz z wnioskiem o wypłatę odszkodowania może znacząco przyśpieszyć jego wypłatę. Należy jednak pamiętać o tym, że przed wypłatą towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci się do sprawcy z prośbą o potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniu. Dopiero potwierdzenie tych danych będzie postawą to wypłaty odszkodowania. Jest to standardowa procedura, która ma na celu zapobieganie ewentualnym oszustwom.

Z przedstawionych dokumentów Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej jest „mocniejszym” dokumentem, ponieważ zawiera ono przyznanie się do winy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Instrukcje i porady i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.